Новини

27.8.2013 г.Предложения на НСОРБ за мерки за децентрализация на държавното управление

27.8.2013 г.Информация за настаняването по хотели за Годишната среща на местните власти (13 - 15 октомври, кк "Албена")

27.8.2013 г.Данаил Папазов: Създаването на модерна жeлезопътна мрежа, която да развие икономическия потенциал на страната, е наша главна задача

27.8.2013 г.Ремонтират още седем църкви със средства от Програмата за развитие на селските райони

27.8.2013 г.Министър Данаил Папазов инспектира строителството на жп линията Пловдив - Бургас

27.8.2013 г.МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия

26.8.2013 г.Съобщение за отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с пре...

26.8.2013 г.Министър Папазов: След около година влаковете между Пловдив и турската граница ще могат да се движат с 160 км/ч

26.8.2013 г.България е преизбрана за член на Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН за нов 4-годишен мандат

25.8.2013 г.Стенограми от заседания на КФН от 31.01.2013 г. и 13.09.2012 г.

  ...