Новини

21.8.2013 г.Мнозинството от членовете на КФН потвърди подписите си под общите протоколи от нейните заседания от 13 септември 2012 г. и 31 януари 2013 г.

21.8.2013 г.Разяснения относно достъпа до информацията, съхранявана в Имотния регистър към Агенция по вписванията

21.8.2013 г.Приет е планът за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта

21.8.2013 г.Разрешено е до 10 на сто наддоговаряне по пет оперативни програми

21.8.2013 г.Осигурени са средства за провеждане на лекарствена терапия на двама пациенти

21.8.2013 г.Община Троян получи управлението върху античното селище Состра за развитие на културния туризъм

21.8.2013 г.Отчуждени са частни имоти за строителството на път Е-79

21.8.2013 г.От държавния горски фонд са изключени 324 дка

21.8.2013 г.Индонезия открива почетно консулство в България

21.8.2013 г.Министър Чобанов ще ръководи делегацията на България за годишните срещи на Световната банка и МВФ

  ...