Новини

16.1.2014 г.В присъствието на министър Стойнев ще бъдат подписани споразумения по МФК

16.1.2014 г.Министър Данаил Папазов: Задълженията на БДЖ са намалени с около 80 млн. лв.

15.1.2014 г.Доц. д-р Румен Стоилов е предложен за удостояване с орден „Стара планина“

15.1.2014 г.Село Железари ще бъде закрито

15.1.2014 г.България подпомага унищожаването на сирийските химически оръжия

15.1.2014 г.Одобрени са допълнителни споразумения по търговията с услуги в рамките на СТО във връзка с присъединяването на България и Румъния към ЕС

15.1.2014 г.България и Катар ще търсят нови възможности за двустранно икономическо сътрудничество

15.1.2014 г.Одобрени са резултатите от заседанията на четири Съвета на ЕС

15.1.2014 г.Правителството предостави две концесии за добив на подземни богатства

15.1.2014 г.Правителството предлага законови промени за по-ефективна работа на Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

  ...