Новини

15.1.2014 г.Националният компенсационен жилищен фонд преминава към министъра на финансите

15.1.2014 г.На законово равнище се регламентира договорът за стажуване като мярка в подкрепа на младежката заетост

15.1.2014 г.Нов устройствен правилник реорганизира работата в системата на Министерството на отбраната

15.1.2014 г.Министърът на образованието и науката ще ръководи програмата „Еразъм+”

15.1.2014 г.Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. е съгласувана с одобрените от парламента бюджетни закони

15.1.2014 г.Определен е редът за изпълнението на държавния бюджет през 2014 г.

15.1.2014 г.Одобрени са мерки за оптимизиране на функционирането и за подобряване на контрола на здравната система

15.1.2014 г.Министерският съвет прие проект за нов Наказателен кодекс

15.1.2014 г.Поставени са основите за икономически растеж, се посочва в отчета на правителството за изпълнението на управленската му програма

15.1.2014 г.Определени са условията за прозрачното разходване на средства по Публичната инвестиционна програма

  ...