Новини

10.1.2014 г.Променено е мястото за провеждане на изпитите за признаване на правоспособност на отговорен актюер на 18 и 25 януари 2014 г.

10.1.2014 г.Променено е мястото за провеждане на изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер на 18 и 25 януари 2014 г.

10.1.2014 г.Данни за застрахователния пазар към края на месец ноември 2013 г.

10.1.2014 г.БИМИС е надградена с проект по ОПАК

10.1.2014 г.Световните спортни събития доминират сред темите на българските марки през 2014 г.

10.1.2014 г.Европейски избори: привличане на повече гласоподаватели

10.1.2014 г.Важна информация за застрахователните брокери във връзка с годишното им отчитане

9.1.2014 г.Събираме данни за размерите на местните данъци и такси за 2014 г.

9.1.2014 г.Решения от заседание на КФН от 08 януари 2014 г.

9.1.2014 г.Очакваме от общините становища по проекта на ПМС за изпълнение на държавния бюджет за 2014 година

  ...