Новини

9.1.2014 г.Драгомир Стойнев: През 2014 г. ще чуваме все по-малко думата криза

9.1.2014 г.ВТОРО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 – 2020 Г.

9.1.2014 г.Стабилизация и диверсификация са ключовите приоритети в енергетиката през 2014 г.

9.1.2014 г.Стабилизация и диверсификация са ключовите приоритети в енергетиката през 2014 г.

8.1.2014 г.ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК ПУБЛИКУВА МФ

8.1.2014 г.Важна информация за застрахователните брокери във връзка с годишното им отчитане

8.1.2014 г.Покана за заявяване на интерес за участие в проект за побратимяване България - Турция

8.1.2014 г.Актуализиран е съставът на организационния комитет за провеждането на специализираната международна изложба „Хемус”

8.1.2014 г.Община Ивайловград получава държавни имоти за развитие на местни социални и стопански дейности

8.1.2014 г.Възобновява се дейността на българското генерално консулство в Милано

  ...