Новини

29.1.2014 г.Приет е Планът за действие през 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

29.1.2014 г.Закрива се Институтът по компютърни технологии при МВР

29.1.2014 г.Бригаден генерал Васил Димитров ще бъде освободен от длъжност и от военна служба поради навършване на пределна възраст

29.1.2014 г.Устните справки по кадастралните регистри вече няма да се таксуват

29.1.2014 г.Болницата по пневно-фтизиатрични заболявания в Шумен става общинска собственост

29.1.2014 г.Осигурени са 32 млн. лв. за национални доплащания на площ

29.1.2014 г.Финансовият министър ще подготви емитирането на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари

29.1.2014 г.Община Павликени получи бивш гарнизонен клуб за предоставяне на социални услуги

29.1.2014 г.България открива Генерално консулство в гр. Ербил

29.1.2014 г.За ратификация е предложен Договорът от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения

  ...