Новини

29.1.2014 г.България ще има договорни отношения с трите най-големи рейтингови агенции

29.1.2014 г.През февруари в София ще се проведе сесия на Междуправителствената българо-белоруска комисия за търговско-икономическо сътрудничество

29.1.2014 г.Одобрен е доклад за резултатите от заседание на Съвета „Общи въпроси“

29.1.2014 г.Край Сатовча ще бъдат проучвани възможностите за добив на скалнооблицовъчни материали

29.1.2014 г.Одобрена е годишната програма за участието на България в процеса на вземане на решения на ЕС

29.1.2014 г.Стартира бюджетната процедура за 2015 г.

29.1.2014 г.Правителството предлага промени в три закона, с които се намаляват административни тежести

29.1.2014 г.Законодателната програма на правителството за първите шест месеца на 2014 г. очертава приоритетите в работата му

29.1.2014 г.Осигурени са средства за участието на български магистрати в Евроюст

29.1.2014 г.Оптимизира се дейността на Фонда за асистирана репродукция

  ...