Новини

30.4.2014 г.Разрешено е пребиваването във вътрешните морски води на България на участниците в ,,SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2014”

30.4.2014 г.Драговест Горанов е определен за представител на България в Програмата на ООН за околна среда

30.4.2014 г.Одобрен е проектът на споразумение за реадмисия между България и Казахстан

30.4.2014 г.Актуализиран е съставът на българската делегация за годишната среща на Съвета на управителите на ЕБВР

30.4.2014 г.Покана за участие в XVII-та национална среща на финансистите от общините, 29-31май 2014 г., к.к.Албена.

30.4.2014 г.Одобрени са българските позиции за заседанията на пет Съвета на ЕС

30.4.2014 г.Ще бъде прекратен концесионен договор за добив на глини

30.4.2014 г.В Бургаска област ще бъдат проучвани възможностите за добив на метални полезни изкопаеми

30.4.2014 г.Отпуснати са над 26,7 млн. лв. за преодоляване на последиците от бедствия

30.4.2014 г.Намаляване на административната тежест върху бенефициентите предвижда новият ред за определяне на изпълнител по европейските фондове

  ...