Новини

28.4.2014 г.Анкетно проучване за междуобщинско сътрудничество

28.4.2014 г.Ръководителят на ОПАК: „Рисковите проекти ще бъдат прекратявани”

28.4.2014 г.Министрите Драгомир Стойнев и Петър Чобанов ще се срещнат с представители на бизнеса в Хасково

25.4.2014 г.Решения от заседание на КФН на 25 април 2014 г.

25.4.2014 г.Реиндустриализацията стъпва върху три стълба – финансов ресурс, човешки капитал и иновации

25.4.2014 г.Министър Данаил Папазов: Всеки ден инвестираме над 1 млн. лв в транспортната инфраструктура на страната

25.4.2014 г.Предстои заседание на Българо-китайската смесена комисия

25.4.2014 г.Обединена, отворена и по-силна Европа — Европейска комисия — „Постигнати резултати през 2010-2014 г.“

25.4.2014 г.Моника Бийчър: „До 31 октомври 2015 г. трябва да сме приключили с плащанията по ОПАК”

22.4.2014 г.Наръчник за работата на туристическите информационни центрове в България ще бъде представен

  ...