Новини

16.4.2014 г.990 деца ще бъдат стимулирани финансово по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г.

16.4.2014 г.Приет е Мониторингов доклад за изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите

16.4.2014 г.Българската православна църква ще открие в Пловдив висше духовно училище

16.4.2014 г.България ще се включи в операцията на ЕС в ЦАР

16.4.2014 г.Засилваме сътрудничество със САЩ в борбата срещу укриване на данъци

16.4.2014 г.България ще се присъедини към споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски ...

16.4.2014 г.Приета е Стратегия за намаляване на риска от бедствия

16.4.2014 г.Актуализираната Национална програма за реформи акцентира върху борбата с младежката безработица и подобряване на бизнес средата

16.4.2014 г.Ускоряват се процесите за кандидатстване за безвъзмездна помощ по програмите, съфинансирани от ЕС за периода 2014-2020 г.

16.4.2014 г.Намаляващ бюджетен дефицит до 0,9% през 2017 г. предвижда средносрочната бюджетна прогноза

  ...