Новини

16.4.2014 г.Промени в Закона за здравето въвеждат създаването и поддържането на електронни здравни досиета на гражданите

16.4.2014 г.Оптимизира се структурата на Селскостопанската академия

16.4.2014 г.Ефективно насочване на публичните разходи към ускоряващи икономическия растеж дейности е философията...

16.4.2014 г.Предприемат се допълнителни мерки за повишаване готовността за реагиране при засилен миграционен натиск

16.4.2014 г.Въвеждат се методики за остойностяване и заплащане на дейностите в извънболничната и болничната помощ

16.4.2014 г.Среща с ръководството на МОСВ

16.4.2014 г.Заместник-министър Георги Тодоров откри годишната конференция на асоциация „Телекомуникации“

16.4.2014 г.ОПАК отваря нова процедура за 3 млн. лв. за НИП

16.4.2014 г.Министър Данаил Папазов разпореди засилване на контрола на превозите на пътници по време на Великденските празници

16.4.2014 г.Министър Данаил Папазов приветства участниците в срещата на министрите на страните-членки на ОЧИС

  ...