Новини

30.5.2014 г.Одобрени са резултатите от четири заседания на Съвета на ЕС

30.5.2014 г.Над 25,7 млн. лв. са приходите за 2012 г. от концесионна дейност в системата на МТИТС

30.5.2014 г.В площта „Момина могила” ще бъдат проучвани възможностите за добив на метални полезни изкопаеми

30.5.2014 г.С над 657 млн. лв. ще разполага България по ОП „Добро управление”

30.5.2014 г.В Методологията за определяне на финансови корекции по оперативните програми са отразени новите критерии на Европейската комисия

30.5.2014 г.Постигане на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и модернизиране на публичните п...

30.5.2014 г.Създаден е Национален съвет по демографска политика

30.5.2014 г.ДАНС и Агенция „Митници” ще подават информация към Единната информационна система за противодействие на престъпността

30.5.2014 г.Започват официалните преговори с ЕК по проекта на ОП „Околна среда“

30.5.2014 г.950 хил. лв. са осигурени за стипендии на децата с изявени дарби

  ...