Новини

18.6.2014 г.Приет е докладът за състоянието на администрацията през 2013 г.

18.6.2014 г.Осигуряването на качествен достъп до образование е акцент в Националната програма за закрила на детето за 2014 г.

18.6.2014 г.Акад. Стефан Воденичаров ще бъде предложен за удостояване с орден „Стара планина”

18.6.2014 г.Създава се Консултативен портал на координационния механизъм по въпросите на ЕС

18.6.2014 г.Определен е механизъм за ежегодно актуализиране на Националната програма за реформи

18.6.2014 г.Национален инициативен комитет ще организира отбелязването на 70-годишнината от края на Втората световна война

18.6.2014 г.Отчуждени са частни имоти за строителството на автомагистралите „Марица” и „Струма”

18.6.2014 г.Министерството на отбраната получи разрешение за продажба на имоти

18.6.2014 г.Правителството предостави допълнителни имоти за реализация на цялостния проект по изграждане на първия научно-технологичен парк в България

18.6.2014 г.България и Унгария съвместно ще полагат грижи за военните гробове

  ...