Новини

18.6.2014 г.Утвърдено е българо-румънското споразумение за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията

18.6.2014 г.Съвместният граничен контрол на ГКПП „Маказа – Нимфея” ще се извършва на българска територия

18.6.2014 г.Съвместни българо-чешки патрули ще се грижат за обществения ред в черноморските комплекси

18.6.2014 г.Предстоят заседания на българо-туркменистанската и българо-албанската междуправителствени комисии

18.6.2014 г.Одобрена е българската позиция по тълкувателно дело пред Съда на ЕС

18.6.2014 г.Инвестиции за над 217 хил. лв. ще бъдат направени в предоставена концесия за добив на строителни материали

18.6.2014 г.Утвърдени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС

18.6.2014 г.Споразумението за консултантски услуги между МРР и Световната банка ще бъде удължено

18.6.2014 г.България одобри споразуменията за асоцииране на Грузия и Молдова с ЕС

18.6.2014 г.ЕКОФИН ще отправи препоръки по националните програми за реформи

  ...