Новини

12.6.2014 г.ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за определяне на представители и техни заместници в със...

12.6.2014 г.Втори кръг на обществени консултации по програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за...

9.6.2014 г.МИЕ представя изпълнението на договора за създаване на мрежа от туристически информационни центрове

9.6.2014 г.Драгомир Стойнев: "Южен поток" изглежда по-скоро необратим като европейски проект. Въпросът е не дали, а как точно да бъде реализиран.

9.6.2014 г.Моника Димитрова-Бийчър: „Ключът към успеха е партньорство с нашите бенефициенти”

8.6.2014 г.Драгомир Стойнев: Ръст на инвестициите и увеличен турстопоток - очакваните резултати от диалога межд...

8.6.2014 г.Драгомир Стойнев: Ръст на инвестициите и увеличен туристопоток - очакваните резултати от диалога меж...

8.6.2014 г.Българският износ към Китай с ръст от 20% през последните месеци

7.6.2014 г.Министър Стойнев: Всяка китайска инвестиция в България ще бъде подкрепена

6.6.2014 г.Приключи Седемнадесетата национална среща на финансистите от общините

  ...