Новини

6.6.2014 г.МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите

6.6.2014 г.Зам.-министър Петър Киров откри информационен ден за иновациите в железопътния транспорт

5.6.2014 г.Решения от заседание на КФН на 05 юни 2014 г.

5.6.2014 г.България спечели дело по условията за достъп до газопреносни мрежи в Съда на Европейския Съюз в спор с Европейската Комисия (ЕК)

5.6.2014 г.Комисар Мимица открива Информационна кампания за правата на потребителите в София

5.6.2014 г.Представители на повече от 20 компании ще придружат министър Стойнев на работно посещение в Китай

5.6.2014 г.ГД ГВА организира международен регионален авиационен форум

5.6.2014 г.Министър Данаил Папазов участва в конференция „Да свържем Азия с Европа“

5.6.2014 г.Зам.-министър Антон Гинев откри TRUCK SHOW 2014 г.

5.6.2014 г.Министър Папазов участва в заседание на Съвета на министрите на ЕС

  ...