Новини

5.6.2014 г.Заместник-министър Петър Киров председателства заседанието на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт“

4.6.2014 г.България да бъде сред топдестинациите в Централна и Източна Европа, предвижда Стратегията за развитие на туризма

4.6.2014 г.Одобрени са мерките за 2014 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта

4.6.2014 г.Правителството прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2012 г.

4.6.2014 г.Създава се унифициран списък на органите, ползващи централизирано възлагане по ЗОП

4.6.2014 г.България ще запише допълнителни 67 акции в Международната финансова корпорация при селективното увеличение на капитала на институцията

4.6.2014 г.Правителството осигури 300 хил. лв. за закупуване на дихателни апарати

4.6.2014 г.Над 1,2 млн. лв. се отпускат допълнително за стипендии за образователни резултати на общинските училища

4.6.2014 г.Министерството на отбраната получи разрешение за продажба на имоти

4.6.2014 г.Осигурен е терен за база на „Благоустрояване и озеленяване” в Каспичан

  ...