Новини

4.6.2014 г.За одобрение от Народното събрание е предложено Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между МЗХ и Световна банка

4.6.2014 г.Утвърдено е споразумението между ЕС и Норвегия за сътрудничество за спътникова навигация

4.6.2014 г.Оптимизира се процесът по присъединяване на нови страни към Техническото споразумение по програмата „Европейски флот за въздушен транспорт”

4.6.2014 г.Одобрени са резултатите от два Съвета на ЕС

4.6.2014 г.Близо 186 млн. лв. от концесионна дейност са постъпили в МИЕ през 2012 г., приходите за общините са се увеличили с над 44%

4.6.2014 г.Одобрени са българските позиции за два Съвета на ЕС

4.6.2014 г.Правителството одобри мерки за подобряване на бизнес средата в България

4.6.2014 г.Промени в ЗУТ предвиждат намаляване на регулаторната тежест в областта на инвестиционното проектиране и строителството

4.6.2014 г.Регламентирани са нови държавни изисквания за специалността „Кинезитерапия”

4.6.2014 г.Нормативно е уредена процедурата за утвърждаване на лаборатории за изпитване на игрално оборудване

  ...