Новини

25.6.2014 г.Одобрен е Заключителният акт по отношение на Споразумението на ЕС и Украйна за асоцииране

25.6.2014 г.Обезщетенията и помощите от ДОО ще се отпускат по облекчен ред

25.6.2014 г.Бранимир Ботев запозна руски медии с обстановката в българските курорти след наводненията

25.6.2014 г.Регламентирани са срокове за изплащане от дирекциите „Социално подпомагане” на добавките и целевите помощи за хората с увреждания

25.6.2014 г.Направени са технически промени в два нормативни акта на МС

25.6.2014 г.Въвеждат се разграничителни критерии между видовете социални услуги

25.6.2014 г.Премахва се разделението на ТЕЛК на общи и специализирани, което ще съкрати сроковете за освидетелстване на болните

25.6.2014 г.Одобрен е проектът на споразумение на България за помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове в новия програмен период

25.6.2014 г.Одобрена е българската позиция за заседанието на Европейския съвет

25.6.2014 г.Към ДАНС ще функционира Национален контратерористичен център

  ...