Новини

16.7.2014 г.Заповед № 70/21 февруари 2014 г. е допълнена със Заповед № 226 от 11 юли 2014 г.

16.7.2014 г.Решения от заседание на КФН на 16 юли 2014 г.

16.7.2014 г.Стартира процесът за изграждане на интегрирани центрове за майчино и детско здраве

16.7.2014 г.Приета е на Национална стратегия за борба с наркотиците

16.7.2014 г.Систематизирани са всички събития, които ще бъдат обхванати при учения в АЕЦ „Козлодуй”

16.7.2014 г.Одобрен е докладът за 2013 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение

16.7.2014 г.Проф. д-р Меглена Ачкова е предложена за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

16.7.2014 г.България ще бъде домакин на редовното заседание на Съвета на Международната инвестиционна банка

16.7.2014 г.Актуализирани са мерките за 2014 г. за присъединяването на България към Шенгенското пространство

16.7.2014 г.Утвърдени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на МТИТС и НСИ

  ...