Новини

16.7.2014 г.Правителството финансира мерки, свързани с връщането на доверието към българския учител и повишаване привлекателността на учителската професия

16.7.2014 г.Облекчава се режимът за производство, внос и търговия с активни вещества за лекарства

16.7.2014 г.Община Свиленград получи държавен терен за изграждане на пречиствателна станция, Антоново и Луковит – за социални дейности и развитие на туризма

16.7.2014 г.Намалява процентът неизпълнение на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС. Една трета о...

16.7.2014 г.Чуждестранни кораби получиха разрешение за извършване на изследвания в Черно море

16.7.2014 г.България ще ратифицира споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Монголия

16.7.2014 г.Допълнителният протокол към Европейската харта за местно самоуправление е предложен за приемане от Народното събрание

16.7.2014 г.С 3,5 млн. лв. намалява главницата по заема на „Пристанище Бургас” ЕАД

16.7.2014 г.България и китайската провинция Анхуей ще подпишат меморандум за разширяване на икономическото сътрудничество

16.7.2014 г.Одобрени са позициите на България за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

  ... ...