Новини

16.7.2014 г.Край Павел баня ще бъдат проучвани възможностите за добив на строителни материали

16.7.2014 г.За ратификация е предложено Мандатното споразумение между правителството, Европейския инвестиционен фонд и „Джереми България” ЕАД

16.7.2014 г.Предприети са стъпки за уреждане на афганистанския дълг към България

16.7.2014 г.Предоставя се възможност за допълнително сключване на договори по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони

16.7.2014 г.В Закона за пазарите на финансови инструменти се въвеждат изискванията на новото европейско законодателство

16.7.2014 г.Модернизирано е управлението на Българския спортен тотализатор

16.7.2014 г.БАИ ще удостоверява направените инвестиции от чужденци, кандидатстващи за разрешение за постоянно пребиваване в България

16.7.2014 г.Приета е стратегията за въвеждане на електронно правосъдие

16.7.2014 г.МВР получава допълнителни средства за разплащане с доставчици и изплащане на обезщетения

16.7.2014 г.С 225 млн. лв. се увеличават разходите по бюджета на НЗОК. Променят се параметрите на дълга и на дефицита в държавния бюджет за 2014 г.

  ... ...