Новини

10.7.2014 г.Становище по Методика за изготвяне на план – сметка за определяне на такса битови отпадъци.

10.7.2014 г.ВАЖНО! Становище на НСОРБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.

10.7.2014 г.Министър Стойнев ще се срещнe с комисаря Йотингер в рамките на енергийна конференция

10.7.2014 г.Зинаида Златанова: Стратегията за развитие на сектора на обществените поръчки е продължение на едног...

10.7.2014 г.ЕС се стреми към постигане на икономика без отпадъци

9.7.2014 г.Всички застрахователни компании разполагат с финансов ресурс незабавно да изплащат обезщетения във връзка с градушката

9.7.2014 г.Одобрено е правителственото становище по Конституционно дело 10/2014

9.7.2014 г.Доц. Маноела Манова-Овчарова е избрана за член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти

9.7.2014 г.Превенцията, закрилата и реинтеграцията на жертвите са приоритетите в Националната програма за предо...

9.7.2014 г.Вторият план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление” акцентира въ...

  ... ...