Новини

9.7.2014 г.За ратификация е предложено изменението на споразумението между МРР и Европейската инвестиционна банка

9.7.2014 г.Утвърден е българо-румънският меморандум за логистична поддръжка

9.7.2014 г.Министерството на здравеопазването и Европейският офис на СЗО ще подпишат двугодишно споразумение за сътрудничество

9.7.2014 г.Нов инструмент за финансов инженеринг ще бъде използван за бизнес разширяване на българските малки, средни и междинни предприятия

9.7.2014 г.Одобрен е проектът на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020

9.7.2014 г.Одобрени са резултатите от три заседания на Съвета на ЕС

9.7.2014 г.Правителството предостави три концесии за добив на строителни материали

9.7.2014 г.Одобрена е позицията на България за заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

9.7.2014 г.Приета е Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г.

9.7.2014 г.Одобрен е доклад за резултатите от трансакцията за емитиране на облигации на международните капиталови пазари

  ... ...