Новини

9.7.2014 г.Улеснява се достъпът до финансов ресурс на живеещите и работещите в селските райони

9.7.2014 г.Правителствата на България и на Гърнси ще обменят информация по данъчни въпроси

9.7.2014 г.Оптимизира се начинът за изчисляване на финансова гаранция при превоз на отпадъци

9.7.2014 г.Писмо до председателя на Европейската комисия и комисаря по регионалната политика с апел за възможно...

9.7.2014 г.В проекта на споразумение за партньорство на България са отразени последните препоръки от ЕК

9.7.2014 г.За ратификация са предложени споразуменията за асоцииране на Грузия и Молдова с ЕС

9.7.2014 г.Създават се предпоставки за успешно извършване на училищните ремонти през лятната ваканция

9.7.2014 г.Проект на решение на Министерски съвет за предложение до НС за ратифициране на Споразумението за об...

9.7.2014 г.Документи и срокове на застрахователи за предявяване на претенции за щети, нанесени от градушката на 8 юли 2014 г.

9.7.2014 г.ОПАК заявява близо 7,9 млн. лв. за възстановяване от ЕК

  ... ...