Новини

8.7.2014 г.МИЕ не води разговори за приватизация на активи на "НЕК" ЕАД

8.7.2014 г.НСОРБ настоява Министерство на земеделието да предприеме спешни действия по изпълнение на ЗСПЗЗ.

8.7.2014 г.Решения от заседание на КФН на 07 юли 2014 г.

8.7.2014 г.Стартира проект за повишаване професионалната квалификация на служителите на ДНСК

7.7.2014 г.МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ ПЕТЪР ЧОБАНОВ ЩЕ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА ЕКОФИН

7.7.2014 г.135-годишнината на дипломатическите отношения между България и Русия бе отбелязана с пощенска марка

5.7.2014 г.Декларация относно състоянието на водата за къпане по черноморското крайбрежие

4.7.2014 г.Покана към юридическите лица с нестопанска цел за определяне на представители и техни заместници, ко...

4.7.2014 г.EIOPA публикува публична консултация за Насоките при използването на Идентификатора на юридически лица (LEI)

4.7.2014 г.ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА НОМИНИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪС...

  ... ...