Новини

30.7.2014 г.Държавни структури получават имоти за административните си нужди

30.7.2014 г.В Бразилия се открива българско почетно консулство

30.7.2014 г.За ратификация е предложено включването на България в проект за укрепване капацитета за управление на миграцията в Афганистан, Пакистан и Ирак

30.7.2014 г.Меморандум регламентира сътрудничеството между България и Намибия в областта на културата

30.7.2014 г.България и Йемен договарят сътрудничество в областта на отбранителната политика

30.7.2014 г.В община Пазарджик ще бъдат проучвани възможностите за добив на строителни материали

30.7.2014 г.Одобрени са резултатите от заседанията на два Съвета на ЕС

30.7.2014 г.Над 4,8 млн. лв. са получили общини от концесии на плажове през 2013 г.

30.7.2014 г.България одобри проектите на оперативните програми УРБАКТ ²²² и ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА

30.7.2014 г.Болничните листове ще се представят в НОИ по електронен път. Това ще скъси сроковете за изплащане на обезщетения

  ...