Новини

4.7.2014 г.Италия поема председателството на ЕС

4.7.2014 г.Представени бяха новите електронни услуги на Морска администрация

3.7.2014 г.Успешно завърши седмата сесия на Смесената комисия за икономическо сътрудничество между България и Хърватия

3.7.2014 г.KФН и МВР подписаха споразумение за сътрудничество с организациите в сферата на застраховането

3.7.2014 г.Българският бизнес с интерес за участие в реализацията на проекти в Туркменистан

3.7.2014 г.С проект по ОПАК е разработен е наръчник за извършване на външни оценки на качеството на вътрешния одит

3.7.2014 г.Министър Папазов представи отчет за дейността на МТИТС за изминалата година

3.7.2014 г.ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪС...

2.7.2014 г.Създадени са условия за въвеждане на единна информационна и технологична среда в училища, университети и научни организации

2.7.2014 г.Министърът на отбраната ще ръководи национален комитет за отбелязване на 100 години от Първата световна война

  ... ...