Новини

2.7.2014 г.Усъвършенства се националният координационен механизъм по изпълнението на Дунавската стратегия

2.7.2014 г.Осигурени са 22 млн. лв. за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“

2.7.2014 г.3,9 млн. лв. са предоставени в подкрепа на читалищата в 237 общини

2.7.2014 г.Приета е тарифата, по която ще се плаща на ветеринарите по държавната профилактична програма

2.7.2014 г.Община Кнежа получава държавен имот, за да закрие и рекултивира депото си за битови отпадъци

2.7.2014 г.Мадлена Бояджиева заменя Корнелия Маринова в българската делегация в Комитета на регионите на ЕС

2.7.2014 г.Издаваните от Румъния, Кипър и Хърватия визи за транзитно и краткосрочно пребиваване ще бъдат признавани у нас

2.7.2014 г.Фрегатата „Верни” ще вземе участие в операцията на НАТО „Active Endeavour”

2.7.2014 г.В състава на българската делегация към НАТО е включен новоизбраният председател на Инвестиционния комитет на НАТО

2.7.2014 г.Подготвя се откриването на Институт за български език и литература в Мадрид

  ...