Новини

30.7.2014 г.Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешни водни пътища е съгласувана с направените законови промени

30.7.2014 г.Нормативни промени гарантират правата на пациентите при снабдяване с лекарствени продукти

30.7.2014 г.Спортните федерации ще носят административнонаказателна отговорност при нарушение на антидопинговите правила от техни спортисти

30.7.2014 г.Одобрена е позицията на България по дело в Съда на ЕС

30.7.2014 г.За стимулиране развитието на трафика на Летище София са предвидени отстъпки за превозвачите

30.7.2014 г.Провежданата към момента фискална политика показва възможност за запазване на финансовата и макроикономическата стабилност

30.7.2014 г.kj

30.7.2014 г.Опростяване на изискванията и подпомагане на повече земеделски стопани предвижда Концепцията на МЗХ ...

30.7.2014 г.Одобрени са резултатите от редовната сесия на Международната конференция на труда

30.7.2014 г.Публично обсъждане на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

  ...