Новини

25.7.2014 г.Покана към НПО за определяне на наблюдатели в КН на Оперативна програма „Добро управление“

24.7.2014 г.Решения от заседание на КФН на 24 юли 2014 г.

24.7.2014 г.Заместник-министър Красин Димитров ще участва в годишната среща с представителите на СТИВ

24.7.2014 г.Очакваме становища по четири наредби на МРР

24.7.2014 г.Министър Стойнев: Енергетиката трябва да работи в интерес на българските граждани

24.7.2014 г.Нови 20 проекта на централни администрации получават финансиране по ОПАК

23.7.2014 г.Първи Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество бе подписан между МИЕ и Комисията ...

23.7.2014 г.Доклад отчита изпълнението на директива относно общностната рамка за безопасност на ядрените инсталации

23.7.2014 г.Одобрен е Доклад за изпълнението на препоръките на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка през първите шест месеца на 2014г.

23.7.2014 г.Осъвременен е Списъкът на продуктите, свързани с отбраната, както и Списъкът на изделията и техноло...

  ...