Новини

23.7.2014 г.Актуализира се списъкът на стоките и услугите, които се възлагат на специализираните предприятия на хора с увреждания по ЗОП

23.7.2014 г.Мерките в подкрепа на събираемостта, стриктното възстановяване на ДДС и ускореното усвояване на евро...

23.7.2014 г.Определен е размерът на месечното възнаграждение на държавните служители – стажанти в МВР

23.7.2014 г.Няма да се събира такса върху сумите, погасени в срока за доброволно изпълнение съгласно Закона за частните съдебни изпълнители

23.7.2014 г.Управлението на стопанство „Кричим“ се предоставя на НСО

23.7.2014 г.Одобрени са допълнителни разходи за субсидирана заетост по Национална програма „Сигурност“...

23.7.2014 г.Одобрени са допълнителни разходи за субсидирана заетост по Национална програма „Сигурност“...

23.7.2014 г.Министерският съвет прие решение за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека по пет дела

23.7.2014 г.Предоставя се имот на Медицинския университет в Плевен за провеждане на учебна и научно-изследователска дейност

23.7.2014 г.Правителството даде съгласие Рачо Рибаров да бъде почетен консул на Република Литва в България

  ...