Новини

23.7.2014 г.Спогодба между правителствата на Република България и Република Косово ще запълни липсата на нормати...

23.7.2014 г.Работната програма на италианското председателство ще бъде част от темите на предстоящото заседание на Съвета „Общи въпроси“ на ЕС

23.7.2014 г.Строителни материали ще бъдат добивани край Нова Загора

23.7.2014 г.Правителството одобри Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството

23.7.2014 г.Промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация ограничава въвеждането на режими, които нямат законово основание

23.7.2014 г.Нова Наредба относно инвентаризацията на оборудването, съдържащо полихлорирани бифенили предстои да влезе в сила

23.7.2014 г.Промени в Правилника за вписванията създават предпоставки за постепенна електронизация и автоматизиране на процесите

23.7.2014 г.ЕИБ ще сътрудничи на НКЖИ за формиране на тарифна политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура

23.7.2014 г.ЕИБ ще сътрудничи на НКЖИ за формиране на тарифна политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура

23.7.2014 г.Министерският съвет прие Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света

  ...