Новини

23.7.2014 г.Правят се вътрешни промени на разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014г.

23.7.2014 г.Определени са второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи във връзка с новия Закон за МВР

23.7.2014 г.Отпускат се средства за доизграждане на Wi-Fi мрежата в НДК

23.7.2014 г.На Столична община се прехвърля собствеността върху три имота

23.7.2014 г.Решения от заседание на КФН на 22 юли 2014 г.

23.7.2014 г.Европейската комисия приветства приетата от правителството Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки 2014-2020 година

22.7.2014 г.Осма среща на побратимените градове от България и Русия

22.7.2014 г.Националният съвет по туризъм одобри годишната програма за реклама в отрасъла

21.7.2014 г.ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ЧИИТО ПРЕД...

21.7.2014 г.Заместник-министър Бранимир Ботев ще даде пресконференция

  ...