Новини

20.10.2015 г.ОИЦ-СОФИЯ ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП НОИР ПРЕД РАЙОНИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

20.10.2015 г.Министърът на образованието и науката проф. Тодор Tанев ще открие третото заседание на Комитета за н...

20.10.2015 г.Във варненския Икономически университет се открива Научноизследователски институт

20.10.2015 г.Отпускат се средства за изграждане и рехабилитация на улични участъци в Промишлената зона на Сливен

20.10.2015 г.Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на три министерства

20.10.2015 г.Община Иваново получава освободени от Българската армия имоти

20.10.2015 г.За ратификация е предложена промяна в договор за консултантски услуги между МЗХ и Световната банка

20.10.2015 г.Одобрени са позицията и съставът на българската делегация за Асамблеята по радиосъобщенията и Световната конференция по радиосъобщения

20.10.2015 г.Одобрено е правителственото становище по Конституционно дело ¹6/2015

20.10.2015 г.Правителството одобри резултатите от заседания на Съвета на ЕС<br><br>

  ...