Новини

30.10.2015 г.България и Португалия ще си сътрудничат при обучението на кадри за туризма

30.10.2015 г.България открива посолство в Абу Даби<br><br>

30.10.2015 г.Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзме...

30.10.2015 г.Министър Лукарски: Работниците във ВМЗ за първи път от години ще получат по една заплата за Коледа

29.10.2015 г.Одобрена е Индикативна годишна работна програма по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2016 година

29.10.2015 г.Заместник-министър Любен Петров: Подкрепата на България за ТТИП не е безусловна

28.10.2015 г.Процедура BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1” е отворена за кандидатстване

28.10.2015 г.Процедура BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1” е отворена за кандидатстване

28.10.2015 г.Процедура BG05M20P001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” е отворена за кандидатстване

28.10.2015 г.Процедура BG05M20P001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1” е отворена за кандидатстване

  ...