Новини

28.10.2015 г.5 НОЕМВРИ – ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

28.10.2015 г.5 НОЕМВРИ – ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

28.10.2015 г.Изменение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

28.10.2015 г.Изменение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

28.10.2015 г.През 2014 г. са разкрити 33 нови социални услуги за деца

28.10.2015 г.През 2014 г. са разкрити 33 нови социални услуги за деца

28.10.2015 г.Осигурява се допълнителна екипировка и оборудване за гранично-полицейските наряди

28.10.2015 г.Бригаден генерал Пламен Атанасов е предложен за заместник-началник на отбраната

28.10.2015 г.Осигурява се допълнителна екипировка и оборудване за гранично-полицейските наряди

28.10.2015 г.Бригаден генерал Пламен Атанасов е предложен за заместник-началник на отбраната

  ...