Новини

28.10.2015 г.84 деца ще получат персонални пенсии

28.10.2015 г.84 деца ще получат персонални пенсии

28.10.2015 г.Почивен комплекс „Мальовица“ в с. Кранево се предлага за приватизация

28.10.2015 г.Почивен комплекс „Мальовица“ в с. Кранево се предлага за приватизация

28.10.2015 г.Пътят Катунци-Чучулигово-Кулата става част от републиканската мрежа

28.10.2015 г.Община Варна ще участва в развитието на шест археологически обекта

28.10.2015 г.Община Варна ще участва в развитието на шест археологически обекта

28.10.2015 г.Пътят Катунци-Чучулигово-Кулата става част от републиканската мрежа

28.10.2015 г.За ратификация е предложен Меморандумът за институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа

28.10.2015 г.За ратификация е предложен Меморандумът за институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа

  ...