Новини

28.10.2015 г.Правителството прие Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България

28.10.2015 г.Правителството прие Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България

28.10.2015 г.Утвърдено е българо-полското споразумение за логистична подкрепа за самолети МиГ-29

28.10.2015 г.Утвърдено е българо-полското споразумение за логистична подкрепа за самолети МиГ-29

28.10.2015 г.Правителството одобри мерки за улесняване достъпа на гражданите до плащания към бюджетни организации чрез ПОС-терминали

28.10.2015 г.Правителството одобри мерки за улесняване достъпа на гражданите до плащания към бюджетни организации чрез ПОС-терминали

28.10.2015 г.Въвеждат се облекчения за операторите на храни, фуражи и ветеринарномедицински препарати

28.10.2015 г.Въвеждат се облекчения за операторите на храни, фуражи и ветеринарномедицински препарати

28.10.2015 г.Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МРРБ

28.10.2015 г.Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МРРБ

  ...