Новини

28.10.2015 г.Одобрена е наредбата за организиране на прикриването на служители на МВР

28.10.2015 г.Одобрена е наредбата за организиране на прикриването на служители на МВР

28.10.2015 г.Осигурява се административен капацитет за контрол на състоянието на язовирните стени

28.10.2015 г.Осигурява се административен капацитет за контрол на състоянието на язовирните стени

28.10.2015 г.Държавна агенция ще координира развитието на електронното управление

28.10.2015 г.Държавна агенция ще координира развитието на електронното управление

28.10.2015 г.В зоните на ГКПП ще се извършва само възстановяване на ДДС, банкова и застрахователна дейност

28.10.2015 г.В зоните на ГКПП ще се извършва само възстановяване на ДДС, банкова и застрахователна дейност

28.10.2015 г.Одобрено е издаването на държавни гаранции през 2016 г. за финансирането на междусистемната газова връзка с Гърция

28.10.2015 г.Одобрено е издаването на държавни гаранции през 2016 г. за финансирането на междусистемната газова връзка с Гърция

  ...