Новини

28.10.2015 г.Правителството осигури 20 млн. лв. за увеличаване на възнагражденията в сферата на образованието

28.10.2015 г.Правителството осигури 20 млн. лв. за увеличаване на възнагражденията в сферата на образованието

28.10.2015 г.Правителството прие Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2015-2017 година

28.10.2015 г.Правителството прие Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2015-2017 година

28.10.2015 г.Процедура BG05M20P001-3.003 ,,Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепящ...

28.10.2015 г.Процедура BG05M20P001-3.003 ,,Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепящ...

28.10.2015 г.Процедура BG05M20P001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” е отворена за кандидатстване

28.10.2015 г.Процедура BG05M20P001-2.001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” е отворена за кандидатстване

28.10.2015 г.Заместник-министър Любен Петров ще участва в дискусия за Споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ (ТПТИ)

28.10.2015 г.Заместник-министър Любен Петров ще участва в дискусия за Споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ (ТПТИ)

  ...