Новини

27.10.2015 г.Министър Лукарски обсъди с бизнеса икономическите ефекти при въвеждане на данък за общественото здраве

27.10.2015 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие"

27.10.2015 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна длъжност в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

27.10.2015 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за ръководна длъжност в дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"

26.10.2015 г.Изисквания за кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за щетите от природните бедствия в периода 30 януари – 04 февруари 2015 г.

23.10.2015 г.ЗА ПЪРВИ ПЪТ БЪЛГАРИЯ С ЕВРОПЕЙСКО ОТЛИЧИЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

23.10.2015 г.В БЛАГОЕВГРАД БЕ ОТКРИТА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ПО ПЪРВАТА ПОКАНА НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ

23.10.2015 г.Комитетът за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ одобри девет нови операции

23.10.2015 г.Над 50 кандидат бенифициенти на семинар на ОИЦ – Пловдив за ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

23.10.2015 г.Mинистърът на образованието и науката проф. Tодор Tанев откри третото заседание на Kомитета за наблю...

  ...