Новини

30.12.2015 г.Приета е Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма

30.12.2015 г.Към Агенция „Митници“ се създава Звено за информационна сигурност

30.12.2015 г.Лечебни заведения получават 520 000 лева за ремонти

30.12.2015 г.Министерството на енергетиката ще представлява България в „Интерокеанметал”

23.12.2015 г.УО на ОПИК публикува Решение РД-16-1139/23.12.2015 по процедура BG16RFOP002-2.001"Подобряване на производствения капацитет в МСП”

23.12.2015 г.Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програ...

23.12.2015 г.СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ОСИГУРЯВАЩА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ СТРУКТУРИ УПРАВЛЯВАЩИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

23.12.2015 г.Нов участък е добавен в списъка на общинските пътища

23.12.2015 г.Определени са датите на религиозните празници през 2016 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното

23.12.2015 г.Божидар Момерин става заместник-изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

  ...