Новини

16.12.2015 г.Одобрено е правителственото становище по Конституционно дело ¹8/2015

16.12.2015 г.МВР сключва меморандум за сътрудничество с Полицейското управление на Ню Йорк

16.12.2015 г.На Министерството на правосъдието са възстановени суми за изплатени обезщетения по съдебни решения

16.12.2015 г.Правителството прие Стратегия за изследвания и технологии в сигурността и отбраната

16.12.2015 г.Проектът на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност цели закрила на българските граждани, работещи в трети държави

16.12.2015 г.Ще бъде забранено предлагането на цигари с вкусови аромати, създаващи погрешно впечатление за потребителите

16.12.2015 г.Приета е нова наредба за плавателните съдове за отдих и за лично ползване

16.12.2015 г.Ще бъдат създадени предпоставки за обучението на допълнително над 30 000 софтуерни специалисти през следващите 15 години

16.12.2015 г.Правителството одобри актуализирани разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на ДФ „Земеделие“

16.12.2015 г.Общините получават нови 79 хил. лв. за въвеждане на ИКТ в училищата

  ...