Новини

25.3.2015 г.Осигурено е финансирането на събитията, с които ще бъде отбелязана 70-ата годишнина от края на Втората световна война

25.3.2015 г.Определени са второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи

25.3.2015 г.Осигурена е база за съхранение на декорите на Народния театър „Иван Вазов“

25.3.2015 г.Министърът на икономиката е упълномощен да подпише споразумение с Европейската космическа агенция

25.3.2015 г.Утвърдени са споразумения за защита на класифицирана информация, сключени от България с Беларус и с Великобритания

25.3.2015 г.България подкрепя предложените за назначаване съдии и генерални адвокати на Съда на Европейския съюз

25.3.2015 г.Одобрена е българската позиция за неформално заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

25.3.2015 г.Национален икономически съвет ще подпомага МС при определянето и провеждането на икономическата политика

25.3.2015 г.Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане ще стимулира икономическото сътрудничество между България и Великобритания

25.3.2015 г.В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия се въвеждат разпоредбите на Регламент 258/2012