Новини

25.3.2015 г.Съпътстващите мерки по схемата „Училищен плод” ще се финансират със средства от ЕС

25.3.2015 г.Оптимизира се численият състав на служителите в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

25.3.2015 г.Транспортните болници ще тестват лекарства и медицинска апаратура

25.3.2015 г.Нови изисквания на европейското законодателство ще бъдат въведени в Закона за ограничаване на изменението на климата

25.3.2015 г.13 млн. лв. от приходите от продажби на квоти на емисии на парникови газове ще бъдат използвани за п...

25.3.2015 г.За ратификация е предложен Договорът от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения

25.3.2015 г.Посланикът ни в Азербайджан Мая Христова ще представлява България и в Туркменистан

25.3.2015 г.Правителството одобри разходите по програма „Администрация” на три министерства

19.3.2015 г.ЗА ПЕТИ ПЪТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ОПОВЕСТЯВА ВСИЧКИ ДОГОВОРИ ЗА „ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“ СЪС СРЕДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

13.3.2015 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за свободни длъжности в дирекция "Връзки с обществеността и протокол"