Новини

4.3.2015 г.Елена Чернева остава председател на Националното бюро за правна помощ

4.3.2015 г.Имот – публична държавна собственост, е обявен за частна държавна собственост

4.3.2015 г.Одобрен е проектът на Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III

4.3.2015 г.България подкрепя поетапното изграждане на Европейски енергиен съюз

4.3.2015 г.В Националната статистическа програма за 2015 г. е включено провеждането на 289 изследвания

4.3.2015 г.Облекчени процедури при строителството на мрежи за бърз интернет и мобилни комуникации предвижда Акт...

4.3.2015 г.Кабинетът прие промени в Закона за опазване на околната среда, за да облекчи дребния и среден бизнес в България

4.3.2015 г.Въвежда се електронен изплащателен картон за подобряване обслужването на пенсионерите

4.3.2015 г.България установява дипломатически отношения с Република Фиджи

4.3.2015 г.Одобрени са промени в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол