Новини

19.8.2015 г.Правителството ще изпълни решенията на ЕСПЧ по шест жалби срещу България

19.8.2015 г.В община Козлодуй ще бъде изградено брегозащитно съоръжение

19.8.2015 г.Правителството предостави сгради на Колежа по туризъм във Варна

19.8.2015 г.Научноизследователски кораб ще проучи югозападната част от акваторията на Черно море

19.8.2015 г.България ще си сътрудничи по-тясно с Полша във военната сфера

19.8.2015 г.Правителството одобри проект на Споразумение между България и Туркменистан в областта на строителството и архитектурата

19.8.2015 г.Утвърдена е Договореност за сътрудничество в областта на образованието и културата с Република Корея

19.8.2015 г.Правителството се запозна с резултатите от заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

19.8.2015 г.Определени са концесионерите на седем морски плажа

19.8.2015 г.Прекратява се процедурата за предоставяне на концесия за плажовете „Къмпинг „Делфин”, „Корал“ и „Иканталъка 2“