Новини

12.10.2016 г.Одобрен е проект на Спогодба между България и Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане

12.10.2016 г.Одобрени са българските позиции за заседания на Съвета на ЕС

12.10.2016 г.Одобрени са секторната стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ и Пътна карта за изпълнението й

12.10.2016 г.Правителството прие Стратегия за развитие на научните изследвания „По-добра наука за по-добра България“

12.10.2016 г.Центрове за подкрепа на над 7000 деца и родители ще бъдат разкрити до 2019 г.

12.10.2016 г.Регламентира се професионалното развитие на специалистите по здравни грижи

12.10.2016 г.Промени в Кодекса на труда ще гарантират по-добра защита на българските работници, командировани в ЕС

12.10.2016 г.Промени в ДОПК включват България в световния автоматичен обмен на данъчна информация за многонационалните групи предприятия

12.10.2016 г.Приета е наредба по ЗОП за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси, свързани със сигурността на страната

12.10.2016 г.Оптимизира се работният процес в звената на Антидопинговият център

  ...